Şirketlere Özel
12.11.2012

İlgili pozisyonun gerekliliklerinin en etkin şekilde yerine getirilebilmesi için önceden belirlenmiş yetkinliklerin tamamı için yetkinlik bazlı mülakat yapılıyor.